Offshore

Boorplatforms vragen naast geaccrediteerde meettechnici om extra certificering en (veiligheids)trainingen.