Kalibratiemetingen

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de afwijking vast te stellen.